Stvarajmo zajedno-Dragdar pvc
Prilikom izrade stolarije osnovni materijali koji se koriste jesu:
1. Profil  (pod profilom se podrazumeva vrsta materijala pvc, kvalitet pomenutog materijala, njegov gabarit i težina (debljina zidova) i sl.
2. Čelična ojačanja (vrsta kvalitet pocinkovanosti i debljina čeličnog ojačanja)
3. Dihtujuće gume (kvalitet i broj guma koje se koriste)
4. Okov ( Vrsta okova, kvalitet i pocinkovanost čelika, sistem okivanja, stepen sigurnosti i sl)
5. Staklo (vrsta, broj i debljina stakala u staklenom paketu – dvoslojna troslojna, vrsta distanc lajsni (Alu ili TGI) , prisustvo i količina silikagela u distanc lajsnama, i sl)
6. Prozorska ručica (vrsta)
7. Prateći elementi (solbank, proširenje isl)
S obzirom da svi ovi parametri utiču na krajnju cenu jednog proizvoda, teško je bez predhodnog preciziranja vrste materijala  reći kolika je cena stolarije. Masovne proizvodnje se obično opredeljuju za izbor jednog sistema koga prati jedno ojačanje i jedan okov i tako dolaze do cene za tu i jednu kombinaciju, dok kod specijalizovanih proizvodnji to nije slučaj. Tu se cena obično formira po izboru vrste i kombinacije materijala.
Međutim, da bi smo vam malo pomogli i da bi smo vam olakšali kalkulaciju troškova prilikom razmišljanja o adaptaciji za Vas smo pripremili neke orijentacione cene.
Naravno najbolje je direktno nam se obratiti.
U iščekivanju Vašeg poziva srdačan pozdrav od Dragdar PVC tima!