ecosol-design

Reč je o sistemsko rešenje koje je naslednik Brillant-Design sistema.
Spada u kategoriju tzv petokomornih sistema sa ugradnom dubinom od 70 mm i kompatibilan je u potpunosti sa svojim predhodnikom (a ukoliko se kombinuje sa zaobljenim štokom dosežemo do kombinovanog šestokomornog sistema ugradne dubine 80mm)
Izolacione karakteristike ovog sistema su sledeće:

Uf (koeficijen toplptnog prolaza okvira) = 1,3 W/m²K za standardna ojačanja odnosno
Uw (maksimalna vrednost toplptne izolacije prozora) = 0,84 W/m²K
sa koeficijentom zvučne izolacije do Rw,P = 45 dB

stepenom protivprovalne zaštite do klase otpornosti 2 (ENV 1627)
kao i propustnosti vazduha u klasi 4 prema EN 12207
i zaptivanju na udare kiše do klase 9A prema EN 12208
Euro design sistem poseduje i pozitivniji energetski bilans zbog tanjih vidnih širina rama i samim tim većeg ulazka svetlosti u prostoriju, koje iznosi i do 13%.
Reč je o jednom ekonomičnom, elegantnom i praktičnom sistemskom rešenju sa jedinstvenom HDF površinskom obradom koja produžava postojanost i olakšava održavanje.
Ono što dodatno krasi ovaj sistem jesu i čelična ojačanja sa velikom sistemskom dubinom čime se postižu dobre statičke karakteristike.
Treba i napomenuti da je sistem u potpunosti i ekološki zbog mogućnosti recikliranja.
A da li ćete se opredeliti za ravne ili oble ivice, belu boju ili neku od drvodekor folija taj izbor prepuštamo vama.
Ecosol-Design