ecosol-design

Sistemsko rešenje koje je naslednik Euro-Design 70 sistema.
Spada u kategoriju tzv petokomornih sistema sa ugradnom dubinom od 70 mm i kompatibilan je u potpunosti sa svojim predhodnicima Brillant-Designom i Euro-Designom 70 (a ukoliko se kombinuje sa zaobljenim štokom dosežemo do kombinovanog šestokomornog sistma ugradne dubine 80mm)
Za razliku od ED 70 sistema sa svojim izolacionim karakteristikama koje iznose

Uf (koeficijen toplptnog prolaza okvira) = 1,3 W/m²K za standardna ojačanja odnosno
Uw (maksimalna vrednost toplptne izolacije prozora) = 0,84 W/m²K
sa koeficijentom zvučne izolacije do Rw,P = 45 dB

stepenom protivprovalne zaštite do klase otpornosti 2 (ENV 1627)
kao i propustnosti vazduha u klasi 4 prema EN 12207
i zaptivanju na udare kiše do klase 9A prema EN 12208
Ecosol poseduje i pozitivniji energetski bilans zbog tanjih vidnih širina rama i samim tim većeg ulazka svetlosti u prostoriju, koje iznosi i do 13%.
Reč je o jednom ekonomičnom, elegantnom i praktičnom sistemskom rešenju sa jedinstvenom HDF površinskom obradom koja produžava postojanost i olakšava održavanje.
Ono što dodatno krasi ovaj sistem jesu i čelična ojačanja sa velikom sistemskom dubinom čime se postižu dobre statičke karakteristike.
Treba i napomenuti da je sistem u potpunosti i ekološki zbog mogućnosti recikliranja.
A da li ćete se opredeliti za ravne ili oble ivice, belu boju ili neku od drvodekor folija taj izbor prepuštamo vama.
Ecosol-Design